KrajkaChorałem dzwonków dzień rozkwita     a d
jeszcze od rosy rzęsy ciężkie,       a d
we mgle turkoce pierwsza bryka,     a d
słońce wyrusza na włóczęgę         E a

Drogą pylista drogą polną,         a d
jak kolorowa panna krajka,         a d
Słońce się wznosi nad stodołom       a d
będzie tańczyć walca...           E

Ref.: A ja mam swoją gitarę,         d G
spodnie wytarte i buty stare         C a
Wiatry niosą mnie...         d E a (A7)

Schrypnięte skrzypce stroją świerszcze,
Żuraw się wsparł o cembrowinę
Wiele nanosi wody jeszcze,
wielu się ludzi z niej napije